Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Γνώση και κατανόηση για το ρόλο και την προοπτική των Θρησκευτικών στην εκπαίδευση, έρχεται να δώσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα εξ' αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης με τίτλο: «Θρησκεία - Εκπαίδευση - Πολιτισμός»


Με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και του διαδικτύου, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι εξαιρετικά φιλικός στους ενδιαφερόμενους και βέβαια σε όσους έχουν μόνιμη εργασία. Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη και η κατανόηση του ρόλου της θρησκείας ως πρωτεύον συστατικό της πολιτιστικής μας ιδιοπροσωπίας και ο διαμεσολαβητικός της ρόλος στη διαμόρφωση των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν το πλέγμα των ανθρωπίνων σχέσεων.
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος ή της Διδακτικής Ενότητας, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ` αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι προβλέπεται και ενότητα θρησκευτικής αγωγής σε ειδικές ομάδες μαθητών.
Το Πιστοποιητικό αυτό είναι χρήσιμο για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιμορφωτικό πιστοποιητικό σε θέματα θρησκείας, εκπαίδευσης και πολιτισμού.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου