Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Δήμος Άνδρου σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ οργανώνει εκδήλωση με θέμα τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για μια εναλλακτική και βιώσιμη ανάπτυξη. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Caravel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2) στην Αθήνα, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και ώρα 18.00. 
Στόχος της συνάντησης  είναι να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς της Άνδρου και οι πολίτες για τις τρέχουσες και σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, έργα και προγράμματα στο Δήμο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δικτύου ΔΑΦΝΗ, ώστε να υποστηριχθεί η δημοτική αρχή στην προσπάθειά της αυτή και να πλαισιωθούν οι υπάρχουσες δομές. 
Τρία από τα θέματα που θα αναπτυχθούν περιγράφονται περιληπτικά παρακάτω. 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ Από το δήμο Άνδρου έχει εκπονηθεί μελέτη που κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ για τη δημιουργία Περιφερειακού Πάρκου στο νησί. Με βάση την έννοια των Περιφερειακών Πάρκων (ΠΠ) (Ν. 3937/2011 για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας) η μελέτη αφορά στην τεκμηρίωση και την οριοθέτηση του Περιφερειακού Πάρκου, καθώς και στα Διαχειριστικά Μέτρα που θα το καταστήσουν λειτουργικό. Επίσης περιλαμβάνει Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την θεσμοθέτησή του.  Το Περιφερειακό Πάρκο, είναι το πρώτο του είδους στην Ελλάδα και μετά τη θεσμοθέτησή του θα ενσωματώνει περιοχές Προστασίας της Φύσης όπως αυτές εννοούνται στις ρυθμίσεις για το Δίκτυο Natura 2000, τα Προστατευόμενα Τοπία κατά την έννοια των διατάξεων του 3937/2011 και τις περιοχές οικοανάπτυξης. Στόχος του Π.Π της Άνδρου είναι η διατήρηση του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, η ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού, η διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών μορφών γεωργίας, η οργάνωση του χώρου με κριτήριο την αειφορία και η ισόρροπη ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

Στόχος του έργου είναι η κωδικοποιημένη ψηφιακή αποτύπωση των τοπίων της Άνδρου σε χαρτογραφική απεικόνιση συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία και ανάδειξη των τοπίων της Άνδρου και τη ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας.
Η μελέτη, αποτύπωση και αξιολόγηση των τοπίων της Άνδρου προβάλλει ως απαραίτητο συμπλήρωμα μελετών και σχεδίων χωρικής ανάπτυξης, όπως η Χωροταξία των ΑΠΕ, η πρόταση δημιουργίας Περιφερειακού Πάρκου, οι μελέτες για την προστασία της φύσης (έργο Life-SPA, ΕΜΠ Ν. Αιγαίου), το Περιφερειακό Χωροταξικό του Ν. Αιγαίου κ.α. Επιπλέον, η ανάδειξη των τοπίων της Άνδρου θα προσθέσει μια σημαντική ποιοτική συνιστώσα στο τουριστικό προϊόν του νησιού και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του εναλλακτικών μορφών τουρισμού (φυσιολατρικός τουρισμός, πεζοπορία, παρατήρηση κτλ.).
Τέλος, επειδή το έργο αυτό πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με αυτήν την προσέγγιση και με αυτό το στόχο, θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλες νησιωτικές (και όχι μόνο) περιοχές, υλοποιώντας τις απαιτήσεις της εθνικής (νόμος 3937/2010) και της Κοινοτικής νομοθεσίας (Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, νόμος 3827/2010) και παράγοντας μεθοδολογία για την τυπολογία, αποτύπωση και ερμηνεία των τοπίων.

Πέρα από τον καθαρά μελετητικό χαρακτήρα του έργου το υλικό που θα προκύψει μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς προβολής και εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά την προβολή, αξίζει να σημειωθεί ότι διεθνώς οι τουριστικοί οδηγοί και οι καρτ-ποστάλ χρησιμοποιούνται ως υλικό μελέτης που δείχνει σαφώς την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο αυθορμήτως αισθητό και προβεβλημένο ως αξιοθέατο και την αποτίμηση των τοπίων μιας περιοχής. Μέσα από τη μελέτη βέβαια θα προκύψουν σαφώς ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες θεωρήσεις των ιδιαίτερων τοπίων, τα οποία αξίζουν προβολής. Συνεπώς το υλικό αυτό θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και για την ανάδειξή τους. Στην προοπτική αυτή προτείνεται να παραχθούν έντυπα και αναρτημένες πινακίδες σε κομβικά σημεία του χώρου που θα επεξηγούν και τη σημασία των εικονιζόμενων τοπίων. Το υλικό αυτό με κατάλληλη επεξεργασία θα αναρτηθεί και σε ιστοσελίδες. Θα παραχθεί επίσης φυλλάδιο για ασκήσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με απλοποιημένα σκίτσα και ασκήσεις ανάγνωσης του τοπίου. 
Το έργο βρίσκεται προς το παρόν στη φάση αναζήτησης χρηματοδότησης. 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το δίκτυο ΔΑΦΝΗ με την υποστήριξη του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου επεξεργάζεται σχέδια για συμμετοχικά σχήματα σε ενεργειακά έργα με συμμετοχή των ΟΤΑ και συνεταιρισμών. Σε πρώτη φάση έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την Άνδρο και τη Σαμοθράκη, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλα νησιά. Βέβαια, μια τέτοια καινοτομία απαιτεί επίλυση προβλημάτων στο θεσμικό επίπεδο (π.χ συμμετοχή των ΟΤΑ σε επενδυτικά σχήματα), επίλυση του κρίσιμου ζητήματος της χρηματοδότησης της ίδιας συμμετοχής των δήμων (σε συνθήκες ένδειας τραπεζικών κεφαλαίων) και ζητήματα που σχετίζονται με το εταιρικό δίκαιο, την δίκαιη κατανομή των κερδών (δεδομένης της δυσπιστίας μεταξύ των εταίρων σε νεοφανή σχήματα, και της δυσκολίας στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μικρομετόχων κτλ.).
Ένα από τα προβλήματα στην Ελλάδα είναι και η (ιδεολογική) αντιπαράθεση για τα θέματα ΑΠΕ και τοπίου. Όμως, στις δημοκρατικές κοινωνίες, εκτός από την άρνηση (που συχνά υποκρύπτει και σκοπιμότητες) υπάρχει και η συναίνεση. Οι σοβαρές μελέτες – με βάση και την εμπειρία άλλων χωρών – και ο σχεδιασμός με εργαλείο την αρχιτεκτονική του τοπίου, θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την καθ υπερβολήν υποκειμενικότητα και να δρομολογήσουν συμφωνίες, όχι για το αφηρημένο εθνικό, αλλά για το εμπράγματο συλλογικό συμφέρον. Ποιος θεωρεί, για παράδειγμα, λογικό τα νησιά να βασίζουν την ηλεκτροπαραγωγή τους σχεδόν αποκλειστικά στο πετρέλαιο και μάλιστα με υπερβάλλον κόστος που ξεπερνά τα 500 εκ. € ετησίως; Γιατί θα πρέπει το ευρύτερο κοινωνικό σώμα, να επιβαρύνεται για την πολλαπλάσια τιμή της κιλοβατώρας στα νησιά; Πως θα ζυγίσουμε, χωρίς κοινά παραδεκτούς δείκτες, τα κέρδη και τις ζημίες από τις εναλλακτικές δυνατότητες, χωρίς να θέτουμε εν αμφιβόλω τις επιλογές του παρελθόντος; 
Στη Δανία, την Ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το κράτος βασίζεται στην συμπληρωματικότητα και όχι στον αμοιβαίο αποκλεισμό. Επιπλέον, ζωτικής σημασίας είναι η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών συνεταιρισμών, αλλά  και  μεμονωμένων πολιτών, οι οποίοι αγοράζοντας μετοχές στις εταιρείες εκμετάλλευσης, γίνονται πράσινοι παραγωγοί με εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα, πάνω από 100.000 οικογένειες στη Δανία συμμετέχουν σε συλλογικά σχήματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας, δίνοντας μια διέξοδο στο οποιοδήποτε εργασιακό ή περιουσιακό πλεόνασμα και δημιουργώντας μια στέρεη βάση για την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

18.00-18.30 Εισαγωγή: Η Άνδρος ως πρότυπο βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης. Γιάννης Γλυνός, δήμαρχος Άνδρου 
18.30-18.50: Συμμετοχικά σχήματα σε επιχειρήσεις ΑΠΕ, υποδομές για ηλεκτρικά οχήματα, εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις δημοτικές κταναλώσεις. Ηλίας Ευθυμιόπουλος, συντονιστής Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ 
18.50-19.10  Το Περιφερειακό Πάρκο της Άνδρου: η πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα. Δημήτρης Οικονόμου, καθηγητής Παν/μιο Θεσσαλίας 
19.10- 19.30 Θεσμοθέτηση και ανάδειξη των τοπίων της Άνδρου. Πηνελόπη Ματσούκα, περιβαλλοντολόγος, χαρτογράφος 
19.30-20.30 Οι απόψεις των φορέων και των πολιτών 
20.30 Συμπεράσματα

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΔΑΦΝΗ"Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με μέλη ΟΤΑ νήσων του Αιγαίου. Το ΔΑΦΝΗ μέσω των οργάνων και της λειτουργίας της συμβάλει: 1) στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 2) στην ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, 3) στη διαμόρφωση μέσα από το διπλό σύστημα στοχοθετήσεων και ελέγχων, των προϋποθέσεων για υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών εκείνων που στοχεύουν στην πιστοποίηση της ποιότητας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, 4) στη δημιουργία των βάσεων για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτωνΣτο Δίκτυο συμμετέχουν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι Δήμοι: ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ, ΙΟΥ, ΚΕΑΣ, ΚΙΜΩΛΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΚΩ, ΛΕΙΨΩΝ, ΛΕΣΒΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ, ΜΗΛΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΝΙΣΥΡΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΣΙΚΙΝΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ, ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΗΛΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΥΔΡΑΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΟΡΣΕΩΝ, ΧΙΟΥ.
Σκοπός του ΔΑΦΝΗ είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με το καταστατικό η αειφόρος ανάπτυξη συνδέεται άμεσα: (α) με την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών (β) με την προώθηση των ήπιων πηγών ενέργειας γ) με τη χωρική οργάνωση και τον έλεγχο της δόμησης (δ) με τη διατήρηση της φύσης, του τοπίου και των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων (ε) με τη στήριξη του ποιοτικού τουρισμού και των μορφών εναλλακτικού τουρισμού (στ) με τον προγραμματισμό βασικών έργων υποδομής στο νησιωτικό χώρο όπου η περιβαλλοντική συνιστώσα θα είναι ουσιαστική (ζ) με την προώθηση των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (η) με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών (θ) με την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης με την συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και σχήματα. Οι νησιωτικοί ΟΤΑ που αναλαμβάνουν και υλοποιούν συγκεκριμένες δράσεις, πιστοποιούνται με το ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ.


Η άλλη άποψη με δυο λόγια... διχασμένοι οι δημότες για τις ανεμογεννήτριες ή απλά χωρίς ενημέρωση;

Έντονα αμφισβητείται πλέον η κατασκευή και η λειτουργία ανεμογεννητριών, ως εναλλακτική λύση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη χρονική στιγμή που άρχισαν να λειτουργούν οι πρώτες ανεμογεννήτριες είναι απογοητευτικά.
Από τα γεγονότα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών προκύπτει ότι μια ανεξέλεγκτη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκεται σε εξέλιξη, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος επιχειρηματιών, που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται της ευνοϊκής γι' αυτούς νομοθεσίας.
Ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη ΑΠΕ είναι αξιόλογες όταν γίνονται με μακρυπρόθεσμους στόχους και όχι αρπακτικές τακτικές.
Οταν γίνονται με σταθερά βήματα με πλήρη ενημέρωση των κατοίκων, με την κοινή συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, με σεβασμό στη μητέρα φύση και στις ιδιαιτερότητες του δικού μας νησιού.
Το όνειρο της φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας να μην μετατραπεί σε υψηλά επιδοτούμενη καταστροφή του τοπίου μας σε καμμία περίπτωση.
Το περιβάλλον, μας αφορά όλους μας, εξίσου και η προστασία του.
Αφορμή και αιτία λοιπόν η παρουσίασης της Παρασκευής να ξεκαθαρίσει, μια για πάντα όλα τα επόμενα βήματα, γενικά αλλά και ειδικά για την Ανδρο, αφού η διπλή ιδιότητα του Γιάννη Γλυνού, εμείς την θεωρούμε ευκαιρία για να μας εκθέσει αρχικά σαν Πρόεδρος του δικτύου ΔΑΦΝΗ τα επιχειρήματα του δικτύου αυτού και στην συνέχεια σαν Δήμαρχος Ανδρου τα ειδικά που θα έχουν να κάνουν με αυτό το ίδιο το νησί μας.

33 σχόλια:

 1. καιρο τωρα εχουμε διαβασει απο σχετικους και άσχετους για τις ανεμογεννητριες και πραγματικα είναι ευκαιρια να ακουσουμε απο κοντα την Παρασκευή τι ακριβώς είναι κατά πόσο αξίζει μια τέτοια λύση γι ατο περιβάλλον.Η διπλή ιδιότητα του Δημάρχου ΑΝΔΡΟΥ,ειναι ευκαιρια...όπως νομίζω ότι για να εκπροσωπεί το δίκτυο ΔΑΦΝΗ τόσων πολλών νησιών...κάτι καλό θα είναι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μέτρον άριστον, έλεγαν οι πρόγονοί μας, αυτό ισχύει και για τις ανεμογεννήτριες. Να οριοθετήσουμε αυτά τα μέρη όπου μπορεί να γίνει η εγκατάστασή τους. Να πάψουν να γίνονται θέμα ακραίων αντιπαραθέσεων των διεκδικητών του θρόνου του δημάρχου. Αντιπαλότητα που τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα ολοκληρώνονται μετά από 25-30 χρόνια. Νοοτροπία που έφερε την Ελλάδα στην χρεωκοπία. Με τρίκ δεν λύνονται προβλήματα κουκουλώνονται και επανέρχονται διογκωμένα με επώδυνες λύσεις κατά κανόνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ? ? ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΑς ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΔΡΙΩΤΕΣ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΠΙΟ ΦΤΗΝΟ ΚΙΑ ΚΑΟΜΑ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟ, ΑΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ...ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ ΚΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι κουφό...αστείοι τελείως να διαβάζουμε ότι οι Δημοτικοί μας Σύμβουλοι,να ζητάνε λέει, ενημέρωση δια του τύπου...
  Αλήθεια ακόμα και σε αυτό το θέμα, δεν μπορούν να συζητήσουν στα δημοτικά συμβούλια που πάνε ; τι κάνουν εκεί και δεν μιλάνε....μας κοροιδεύουν μάλλον όλους ...λές και εμείς δεν πάμε ή δεν βλέπουμε τι γίνεται στα δημοτικά συμβούλια που...είναι της πλάκας τελικά...
  Πάρτε το χαμπάρι φίλοι μας γι αόσο καιρό ακόμ αέισαστε σύμβουλοι, ότι στην εποχή της πληροφόρησης..τα μαθαίνουμε όλα τα βλέπουμε όλα...είστε πολύ παλιάς κοπής ...εκπροσωποι μας και εμείς όλοι οι νέοι σας γνωρίσαμε τόσα χρόνια, ευτυχώς για εσάς θα σας στείλουμε σπίτια σας...για να ξεκουραστείτε....η αποτυχία του άλλου.. η αδράνεια του άλλου...δεν σας κάνει εσας να έρθετε δήθεν σαν σψτήρες ...γιατί είσαστε μία απο τα ίδια..γιατί δεν δουλέψατε λεπτό για αυτόν τον έρημο τον τόπο μας !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μπράβο προηγούμενε σχολιαστή.Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα !
  Εχω παρακολουθήσει δημοτικά συμβούλια κια ...τότε μέσα μου γέλαγα...είναι φοβεροί όταν δεν ακούς.. μιλιά και μετά απο ώρες ή μέρες να κούς ότι δήθεν ο σύμβουλος τάδε τα είπε λέι... χύμα και εσύ απο την άλλη να έχεις δεί ένα κοιμισμένο συμβούλιο...ομόνοιας κια καμμίας αντιπαράθεσης έστω για τα μάτια οτυ κόσμου ρέ αδελφέ...τέτοια ομόνοια ;....και λές ναί ! να υπάρχεο ομόνοια γιατί όχι...αλλά μετά να κούς και να διαβάζεις μακρυά απο την συνεδρίαση άλλα...έ ...μας κοροιδεύουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανεμογεννήτριες...ακόμα και σε περιοχές NATURA ?...ακούγεται λίγο περίεργα,αλλά απο την άλλη δεν μπορεί να έχουμε βγάλει όλο το νησί...την μιά NATURA ..την άλλη ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ..την άλλη ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ..την άλλη ΟΙΚΙΣΜΟΙ κλπ κλπ και τίποτα να μην γίνεται τελικά, ούτε για την προστασία τους αλλά και ούτε για την ανάδειξη τους.
  Τα συμφέροντα είναι αλήθιε απολύ μεγάλα και όλοι μας το ζούμε τόσα χρόνια στο νησί με τον περίφημο χώρο της Σταυροπέδας, που έχουμε τα σκουπίδια και κάποιοι ν αέχουν αγοράσει γύρω απο την Ζαγορά...πολύ μακρυά μάλιστα και εκτός αρχαιολογικού χώρου....ώστε να περιμένουν να φύγουν τα σκουπίδια και να αξιοποιήσουν τα αγορασμένα τσάμπα κτήματα τους...και ν αμας το παιζουν σήμερα και οικολόγοι..περιβαντολόγοι και δήθεν ότι κόπτονται για λύση....ά ρέ...βρεγμένη σανίδα που θέλουν μερικοί απο αυτούς !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πρέπει να επικρατήσει η σύνεση και η λογική.Όλοι οι Ανδριώτες να παραστούμε και να ενημερωθούμε καταλλήλως από την παρούσα ημερίδα.Ας ακούσουμε και ας δημιουργήσουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με την επιστημονική κοινότητα (όχι άκριτα) που πιστεύω πως έχει να μας προτείνει τεκμηριωμένες λύσεις για την πορεία του τόπου μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ...ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΞΗΓΟΥΜΑΙ.ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΦΝΗ,ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ, ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.ΕΔΩ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥ ....ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΡΩΓΟΜΑΣΤΕ...ΛΕΣ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ...Μ ΕΌΤΙ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ 'Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ...ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.ΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΡΩΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΑΝΤΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ,ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ,ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πόσοι θα κονομήσουν απ την ιστορία αυτή;;;και δεν λέω βέβαια για τους εργολάβους,αλλά για τους ΝΤΟΠΙΟΥΣ που έχουν ήδη αγοράσει εκτάσεις στις οποίες θα φροντίσουν να μπούν ανεμογεννητριες,και θα υποχρεώσουν εμένα να βλέπω το τρισάθλιο θέαμα καθημερινώς,.......πληρώνοντας κάθε λιγο και λιγάκι να βάφω τα ξύλινα κουφώματα γιατι λέει;;;;για να προστατεύσω το παραδισιακό χρώμα.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ως επώνυμος, διότι δεν κρύβομαι πίσω από καμιά σκοπιμότητα και ως κάτοικος της Άνδρου εδώ και 20 χρόνια, και ως ορειβάτης με αγάπη στο περιβάλλον και με αναβάσεις σε όλα σχεδόν τα βουνά της Ελλάδας, και ως υπερασπιστής της παράδοσης και της νησιωτικής μας ιδιαιτερότητας, και ως εικαστικός με ιδιαίτερες γνώσεις περί αισθητικής και ωραίου, καταγγέλλω την επιδρομή των ξένων συμφερόντων και την ισοπέδωση όλων των αξιών που διαλύουν οι παραχαράκτες της αλήθειας, και χαρακτηρίζω ως προδότες τις πατρίδας μου όσους κάνουν κατάχρηση εξουσίας στο βωμό του κέρδους.
  Η Άνδρος σήμερα γίνεται αποδέκτης της πράσινης απάτης που καθιστά τον άνθρωπο όχι μόνο υπαίτιο μιας κλιματικής αλλαγής, αλλά υπαίτιο σε κάθε τι κακό που συμβαίνει στο πλανήτη. Έτσι, θυσιάζει τον τουρισμό, την αγροτική ανάπτυξη, την αισθητική και τη παράδοση προς όφελος της επιδρομής των πολυεθνικών που έχουν πάντα τη λύση σε κάθε πρόβλημα που δημιουργούν. Και λέω "δημιουργούν" επειδή ποτέ δεν υπήρξε περιβαλλοντικό πρόβλημα χωρίς τη συγκατάθεση πληρωμένων επιστημόνων και πανεπιστημίων που συνηγορούν στη καταστροφή της ανθρωπότητας.
  Ψιλά γράμματα για τους ανεγκέφαλους του κέρδους, αλλά χοντρά γράμματα για όσους έχουν συνείδηση της πραγματικότητας.
  Όσοι παρευρεθούν σ' αυτό το φιάσκο της παραπληροφόρησης, θα διαπιστώσουν ότι όλες οι εισηγήσεις στηρίζονται σε δεδομένα που βολεύουν, χωρίς τη παραμικρή αναφορά στα συγκριτικά στοιχεία και τις διαφορές που παρουσιάζουν η Δανία και η Αμερική σε σχέση με τη κυκλαδική ιδιαιτερότητα που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού.
  Κανείς δεν θα πει ότι κάθε ομάδα αιολικής βιομηχανίας χρειάζεται υποστήριξη σταθεροποίησης της ενέργειας από μονάδα που καταναλώνει ορυκτό καύσιμο. Αυτά είναι πάλι ψιλά γράμματα, αλλά αυτά είναι που θα γράψουν ιστορία μεθαύριο όταν τα ποσοστά co2 στην ατμόσφαιρα αντί να μειωθούν θα αυξηθούν. Τότε θα βρουν άλλη λύση τα κοράκια, κι εμείς μια ζωή θα πληρώνουμε τις αποτυχίες όπως πληρώνουμε ακόμα τα πειράματα του Σούκου και τα μεγαλεπήβολα οράματα της τοπικής αυτοδιοίκησης που πέσανε στο κενό.
  Και προκαλώ την αυτοδιοίκηση, αν τηρεί τη δημοκρατία και το σύνταγμα, να κάνει δημοψήφισμα για ένα τέτοιο εγχείρημα. Κι αν οι κάτοικοι συμφωνήσουν, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος αντιπαράθεσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μου προκαλεί εντύπωση που έχεις φίλε άποψη επί παντός επιστητού !..Τα ξέρεις όλα..αλλά δεν σε βλέπω πουθενά να εκτίθεσαι στην ψήφο μας,αφού όλα σου βρωμάνε στο νησί και βλέπεις για όλα καταστροφές ! Αλήθεια που την απέκτησες τόση γνώση και εμπειρία, που την μια ...γράφεις πίσω απο παραμυθένια Δίκτυα...κάνεις τον συμβουλάτορα σε τοπικούς καμμένους παραγοντίσκους του νησιού...γενικά είσαι
  παντογνώστης...μήπως να βάλεις για Δήμαρχος ή Σύμβουλος...μήπως και σώσεις το νησί μας ;...που κρυβόσουν τόσο καιρό ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυρία ποιός ''λογικός'' άνθρωπος θέλει να μπλέξει με το ''σύστημα'' στον Δήμο Άνδρου;;;;Εξ άλλου βλέπουμε και αυτούς που ''εκτίθενται'' τι έχουν κανει.Ας κλείσουν καμμιά τρύπα στους δρόμους,και ας αφήσουν τα μεγαλεπήβουλα προγράμματα των ανεμογγενητριών!!!!!!οι τρύπες δεν έχουν κέρδη;;;;;;;;

   Διαγραφή
 12. Δεν μπορούμε έτσι μονομιάς να αφορίζουμε τα πάντα και να θέτουμε εντός περιθωρίου ολόκληρες επιστημονικές ομάδες (αξιόλογων ενδεχομένως επιστημόνων και ανθρώπων) που δουλεύουν επί σειρά ετών σε τέτοια ζητήματα.¨Ημαρτον πια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟΣ Ο ...ΔΗΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ...ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΦΙΛΕ.Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΜΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ,ΑΠΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ.ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΄΄ΑΝΔΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ΄΄΄΄ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΠΩς ΛΕΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑΣΤΡΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ...ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ...ΤΕΤΟΙΟΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η πρόταση μου είναι ξεκάθαρη, αρκεί να ξέρεις να διαβάζεις. Δημοψήφισμα!

   Διαγραφή
 14. Φίλε μου καλέ....πόσο εύκολα...αποστασιοποιείσαι απο τα τεκταινόμενα στο νησί...με το να λές..ποιός λογικός άνθρωπος θέλει να μπλέξει με τον Δήμο Ανδρου.Κλασσική περίπτωση είσαι και εσύ του ...Ελληναρά του φραπέ και της πλατείας....Βάλε υποψηφιότητα αφου είσαι τόσος δραστήριος να δούμε αν φυσικά σε προτιμήσουν οι συμπατριώτες μας --εγώ θα σε προτιμήσω πάντως-- στην καθημερινότητα και στην πράξη..πόσο υλοποιούνται οι ιδέες σου ;...γιατί τέτοια σχόλια,που βγάζουμε την ούρα μας απέξω,για να μπορούμε μετά να λέμε ότι ..γουστάρουμε, τα έχουμε απο χρόνια γνωρίσει και απλά θα συμφωνήσω και εγώ να λέω ότι είναι ...γραφικά !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και συνεχίζω Κυρία Μαριάννα:Πιστεύω να έχετε ενημερωθεί ο,τι ο γειτονικός δημος της Τήνου έχει κάνει σύμβαση με εταιρεία για αεροδιακομιδές,σε περίτπωση αδυναμιας του ΕΚΑΒ.Τι κάνει ο Δημος Ανδρου γι αυτό;;;;;;;;;;;;;;;;;;;εδώ δεν υπάρχουν αγροτικοί γιατροί θα μου πείς ,το ελικόπτερο μας μάρανε..και όπως άκουσα στην tv,ο δήμαρχος Τήνου μήνυσε και τον Άδωνη,τουν υπουργό δα τρομάρα του.Ασχοληθειτε με αυτά και έπονται οι ανεμογγενήτριες,οι οποίες δεν σωζουν κάποιον άρρωστο ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ κάποιων......

   Διαγραφή
 15. Κυρία Μαριάννα Τσε.......με κομμένο το υπόλοιπο..τουλαχιστον εγω ''υπογράφω''ως ανώνυμος. απο που καταλάβατε οτι είμαι ο ΄΄Ελληναράς'' του φραπε;;Αν νομιζετε ότι, με το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, απαντησατε στο σχόλιο μου απατάστε.ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΕΡΙΑ ΤΙΠΟΤΑ.Δεν ξέρω αν είσαστε εκλεγμένη, αν είναι έτσι, για ρίξτε μια ματιά στο Κόρθι και συγκεκριμένα στον δρόμο προς την Αγία Αικατερίνη ,πόσα αυτοκίνητα ''κλαίνε''τα αμορτισέρ τους,οι καμπίνες λουουμένων βρωμούν,τα γεύτικα και εγώ το καλοκαίρι αυτά,γι αυτά έχετε να πείτε κάτι;;;κ αφηστε τις εξυπναδούλες.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Κλασσική συτνταγή ...Ελληναρά...του φραπέ και της μή συμμετοχής ενεργά σε τίποτα, στον τόπο μας δείχνουν τα σχόλια σου.Στο τσουβάλι δεν τα βάζουμε όλα φίλε μου καλέ...ασφαλώς αυτά που λές ότι είδες τα έχουμε δεί και άλλοι ...ασφαλώς υπάρχουν κι' άλλα τέτοια στην καθημερινότητα...ασφαλώς ο ενιαίος Δήμος τελικά δεν λειτούργησε για πολλούς λόγους...αλλά έλα και εσύ να εκτεθείς στην λαική ψήφο...να δούμε τότε ---και μακάρι να εκλεφείς ---- πόσα πίδια ποιάνει ο σάκος...γιατί εύκολη η απέξω κριτική του φραπεδάκια,αλλά απο μέσα είναι αλλοιώς και πρέπει να παλεύεις με πολλά...Οπως επίσης και ότι όλα αυτά τα καθημερινά, δεν ακυρώνουν τις παράλληλες ενέργειες που κάνεις για μιά σειρά άλλα ζητήματα που τρέχουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Φίλε ..Ελληναρά...παντογνώστη... και κριτή όλων...αφού τόσα πολλά ξέρεις...φαίνεται ότι δεν θα πρέπει να εργάζεσαι ή εργάστηκες...για να έχεις τόσο χρόνο και να ...βλέπεις τα πάντα...να σχολιάζεις τα πάντα απο τον ...καναπέ και το κομπιούτερ σου... για αυτό σου λέω έλα μαζί μας..κατέβα στον στίβο...τον μή λογικών ανθρώπων..που όμως πονάνε το νησί μας..πονάνε εδώ που ζούνε την καθημερινότητα και θέλουν να την αλλάξουν όσο μπορούν,βάζοντας πλάτη και ...όχι απο τον καναπέ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ Κυρία Μαριάννα εργάζεστε;;μάλλον όχι,είτε απ την δουλεια σας ΄΄παιζετε με τον υπολογιστή;;απ την ωρα που βλέπω τα μηνύματα σας ,δεν νομίζω οτι συναδουν με ώρες εργασίας.όσο για το εάν εγράστηκα; πάνω από 36 χρόνια δουλειας σας κάνουν;;Εξ άλλου τα πάντα δεν τα βλέπει κανείς ούτε απ τον καναπέ,όπως λέτε,Όσο το αν θέλει κάποιος να συμμετεχει με κάποιους εξαρτάται με τις προτεραιότητες που έχει ο καθένας,αυτές που βλέπει για προτεραιότητες εννοώ.Και σίγουρα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ προτεραιότητα για τον τόπο οι ανεμογγενήτριες,εκτός για κάποιους που φροντίζουν για την τσεπούλα τους.Ας εξασφαλίσουμε πρωτίστως ΥΓΕΙΑ,για τους νόπιους ΜΗ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥΣ.Τελικα δεν μου απαντησατε εαν είστε εκλεγμενη για να μπορέσουμε να συζητησουμε σε άλλη βάση.Τότε θα δουμε ΄΄ποσα Απίδια βάζει ο σακκος.Εσείς για παραδιεγμα μπορειτε να μου πειτε τι έχετε κανει για το νησί;;

   Διαγραφή
 18. AYTON TON SXOLIASTH SAS RE PAIDIA POY TON ANAKALYPSATE ?DEN TO EXOUME DEI POUTHENA NA LERVNEI TA XERAKIA TOU GIA NA KATHARISOUME ENA MONOPATI, MIA STENH,MIA PARALIA, KAPOU NA LERWSEI TA XERAKIA TOU GIA TON TOPO ?..KLA TOU TA LEI H SXOLIASTRIA..OTI EINAI TOU ...KANAPE KAI TIS FISOFIAS TOU K....LOU..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δύσκολη η ορθογραφία Κύριος έτσι;μάθε πρώτα να γράφεις Ελληνικά μετά σχολάσε..........

   Διαγραφή
 19. Δυστυχώς για τον τόπο μας φίλοι σχολιαστές,αυτό δεν συμβαίνει εδώ σε ένα άλλο νησί που εργάζομαι τώρα, αν και Ανδριώτης,να έχουμε τέτοια μυαλά και απόψεις της πλάκας λέω εγώ, όταν σε μια σοβαρή κουβέντα για τις ανεμογεννήτριες, να πετάγεται αυτός ο σχολιαστής Κ.Μανέττας και να τα κάνει όλα σαλάτα,μπερδεύοντας την β----σα με την π--τσα, για όλα τα θέματα.Σοβαρότητα καμμία, πιστεύει ότι με το να πετάει σε μιά συζήτηση για ένα θέμα άλλα δέκα...και άρες... μάρες... κουκουνάρες,ότι κάτι κάνει,κάνει διάλογο, ότι λύνει τα ζητήματα...
  ...μάλλον και η αντιπαράθεση σχολίων τον ικανοποιεί και κοιμάται το βράδυ ήσυχος.ότι πρόσφερε στην πατρίδα....μακάριοι οι φτωχοί ..τώ πνεύματι !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Nαι ρε παιδιά τέτοιους συντακσιούχους χριαζόμαστε στον Δήμο,αργόσχολους ,που εχουνε 36 χρόνια δουλειάς,αρκεί να στέκουνε καλά στα μυαλά και στα κουράγια που λέμε εμείς οι απόμαχοι ναυτοικοί,για να δουλέψουνε στον τόπο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην το λέτε Κύριε μου αυτό, γιατί για μερικούς η προσφορά στον δήμο είναι να καθαρίζεις ρέμματα.Τα μυαλά που είναι ξαστερα και τα ΄΄κοντα΄΄ χέρια θα πάνε τον Δήμο μπροστα,και αυτα ΣΙΓΟΥΡΑ δεν εχουν να κάνουν με την ηλικια.

   Διαγραφή
 21. Έχετε συνηθίσει να μη μιλά κανείς στο νησί, κι όποιος μιλά να θέλει να γίνει δήμαρχος. Η λογική αυτή ούτε στη περίοδο του σκοταδισμού δεν υπήρχε. Όμως θα στηρίξω σθεναρά οποιονδήποτε υποψήφιο, αρκεί να ακολουθήσει τη βούληση του λαού ως γνήσιος εκπρόσωπος του, και όχι τα φιλόδοξα οράματα που ελκύουν την άβουλη και αμόρφωτη μάζα. Αυτές οι τακτικές μας οδήγησαν στη κρίση, κι αυτός είναι ο λόγος που η τρόικα μπορεί ακόμα να μας "παίζει" χρησιμοποιώντας το φόβο και την αβεβαιότητα.
  Όλα τ άλλα είναι λαϊκισμοί και υπεκφυγές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΩΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΑΙΑΣ! Δυστυχώς και λίγα είναι τα όσα λέει ο κος Μανέτας. Το πόσα αντέχει να ακούσει ο καθένας μας σχετίζεται ΜΟΝΟ με το αν συντάσσεται με το καλό του τόπου ή με το "καλό" συγκεκριμένων συμφερόντων. Η φωσκόλειος ρήση "είναι πολλά τα λεφτά....." ας ακολουθηθεί από ό,ποιο όνομα τεριάζει στις πληροφορίες καθενός μας. Μόνο ένα θέλω να τονίσω κλείνοντας: ο καιρός που τα παλικάρια (προσφάτως συνοδευόμενα και από μεγαλοκοπέλες(sic)) αλώνιζαν ανεξέλεγκτα ΠΕΡΑΣΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙ. Δηλώνουμε παρόντες και φωνασκώντες εκωφαντικά. Γνωρίζουμε, δημοσιοποιούμε, καταγγέλουμε και ΔΕΝ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ!

   Διαγραφή
 22. Ταξιδεύοντας...για επαγγελματικό μου ταξίδι...διαβάζω τα σχόλια του Ελληναρά του νησιού μας και κλείνω εδώ...για να τον χαρώ ελπίζω την Παρασκευή στο CARAVEL,όπου σαν καλός παντογνώστης επί όλων των θεμάτων, θα έρθει σε αντιπαράθεση και θα πεί όλα όσα σήμερα μας παρουσίασε...έστω και με έναν... αχταρμά θεμάτων που έβαλε...Να δούμε τελικά τέτοια...πεφωτισμένα μυαλά του τόπου μας...γιατί να μην βγαίνουν μπροστά στα κοινά και να παίρνουν αποφάσεις κάτω απο το βάρος της υπεύθυνης θέσης και όχι ...του καναπέ...και του φραπέ...αυτά !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύρια Μαριαννα,το caravel,είναι για το δικό σας΄''πεφωτισμενο'' μυαλό,και για όλους εσάς που θα πάτε εκεί για δημοσιες σχέσειςΑπό ποιο σημείο των σχολίων μου εξάγεται-τε το συμπερασμα ο,τι κανω τον παντογνωστη;;;; ερωτήματα -προβληματα έθεσα.Πάντως για τα ερωτήματα αυτά ΑΠΑΝΤΗΣΗ -ΠΡΟΤΑΣΗ καμμία,και η δικαιολογία;; ακταρμάς θεμάτων.Τελειώνω το διαδικτυακό '' πιγκ-πογκ '' μαζί σας,Και αναρτήστε για οσα αποφασίστηκαν για τις ''αγαπημενες''σας ανεμογγενητριες.......΄''σωτήρες'' της Άνδρου

   Διαγραφή
 23. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΤΣΑΚΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ. ΕΝΤΑΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΧΙ. ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΙ ΦΤΑΙΜΕ. ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΩΦΕΛΕΙ ΕΝΑ ΤΟΠΟ. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ. ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΘΕΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΝΟΧΛΟΥΝ. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙς ΑΠΟ ΑΥΤΟΥς ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΕ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΙς ΕΧΕΤΕ ΜΕΤΑ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΝΑ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ.
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΑΛΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΟΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΩΦΕΛΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Διαβάζοντας τα ανωτέρω σχόλια, στην πορεία, ξεχνάς το θέμα και σου μένουν οι διάφορες λογομαχίες. Μήπως, λέω εγώ τώρα, να εστιαζόμαστε στο θέμα, να εκφράζονται οι απόψεις και ν αφήνουμε τους αναγνώστες να κρίνουν; Οι λογομαχίες δεν οδηγούν πουθενά. Αντιθέτως δείχνουν μία όχι καλή εικόνα. Ζητώ χίλια συγνώμη. Δεν έχω στόχο να προσβάλω κανέναν. Την άποψη μου καταθέτω, που μπορεί να είναι και λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Μέχρι τώρα δεν αναφέρθηκε κανείς γιατα σημια τοθετισης ανεμογενιτριον για να δούμε και τη θέαμα θα απολαμβάνουμε ,,,,για την κιρα μαριάννα θα ήθελα να μου ποι είναι εφχαριστημενη με αυτούς τους δημοτικούς σιμβουλους ,,,,,,,,, κάτοικος ΑΝΔΡΟΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή