Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

ΕΝΝΕΑ ΘΕΣΕΙΣ 5ΜΗΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εκδόθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς .
Αφορά στην δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκίνησε  και λήγει στις 20 Νοεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή. Κατατίθονται  οι αιτήσεις ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες /Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Για το Δήμο Άνδρου ανακοινώθηκαν εννέα (9) θέσεις όπως φαίνονται στον πίνακα (που μεγεθύνεται):

Δικαίωμα υποβολής  αιτήσης συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
-εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.
-εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
-εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) .
-εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι.
- πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι άνεργοι .
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στο γραφείο του Ανταποκριτή ΟΑΕΔ, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας  και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr.

2 σχόλια:

  1. Έχω μια απορία οι βοηθοι βρεφοκόμοι που θα δουλέψουν στον Δήμο Άνδρου;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Θα υπάρχουν βρέφη για να τις προσλαμβάνουν . Και να μην υπάρχουν μπορούν να δημιουργηθούν...

    ΑπάντησηΔιαγραφή