Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ !

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Yπογράφτηκε η σχετική ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), που αφορά στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) για το 2014.
Το ΕΠΣΑΔ, παρά το γεγονός ότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε εφαρμοστεί από το 2007, με κίνδυνο παραπομπής της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και την επιβολή προστίμων.
Το ΕΠΣΑΔ θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στη μελλοντική λήψη αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων, έχοντας ως γνώμονα αφενός την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αφετέρου τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος των Ελλήνων αλιέων. Στόχος είναι να καταστεί βιώσιμη η αλιεία και να επανέλθουν τα ιχθυοαποθέματα σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, γεγονός το οποίο προωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω και της νέας ΚΑΠ.
Το EΠΣΑΔ αποτελεί σημαντικό εργαλείο, για την επίτευξη,μιας αειφόρου και βιώσιμης αλιείας. Μέσω των στοιχείων που θα συγκεντρώνονται από το Πρόγραμμα, θα μπορούμε σαν χώρα, να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε να διαφυλάξουμε την βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων και να διασφαλίσουμε το ευαίσθητο επάγγελμα των Ελλήνων αλιέων.
Τώρα και μετά απο τόσες αναβολές, διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή του Προγράμματος, από 01.01.2014. Το Πρόγραμμα υλοποιείται τόσο με Εθνικές (50%), όσο και Κοινοτικές (50%) πιστώσεις, ετήσιου προϋπολογισμού 3.800.000 ευρώ.
Μάλιστα με την διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του Προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέκοψε την διαδικασία επιβολής κυρώσεων στην χώρα μας, εξαιτίας της μη εφαρμογής των Κοινοτικού Κανονισμού.
Η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη σχετικά με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Συλλογή των Αλιευτικών Δεδομένων από την Ελλάδα,ανέφερε:
"Πληροφορήθηκα με χαρά σήμερα την ανακοίνωση του Υπουργού Γεωργίας για την υπογραφή, ύστερα από καθυστέρηση σχεδόν δύο ετών, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη συλλογή και υποβολή των ετήσιων αλιευτικών δεδομένων της Ελλάδας στις αρμόδιες υπηρεσίες Αλιείας της Κομισιόν. Η σημερινή θετική εξέλιξη θα επιτρέψει στη χώρα να αποκαταστήσει μία εκκρεμότητα ετών, να απελευθερωθούν τα σχετικά προγράμματα για το 2013 και να μπορέσει να εκταμιεύσει για εφέτος κονδύλια ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Aλιείας.
Αντιθέτως και δυστυχώς εξαιτίας αυτής της ασυνέπειας, η χώρα απώλεσε από το 2009 έως το 2012 ευρωπαϊκούς πόρους για την αλιεία ύψους συνολικά 8.777.000 ευρώ και διακινδύνευσε την καταδίκη της σε καταβολή υψηλών προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ελπίζω και εύχομαι από σήμερα και στο εξής η Ελλάδα να αποκαταστήσει την κανονικότητα που όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατακτήσει στη συλλογή και κατάθεση των αλιευτικών δεδομένων σε ετήσια βάση ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει ανάλογα και τις δυνατότητες που προσφέρονται από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου