Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού  των Κυκλάδων ο Αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος Πουσαίος με απόφασή του ορίστηκαν οι Κυριακές που μπορούν (προαιρετικά) να είναι ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα (ΦΕΚ 2845/Β'/8-11-2013). 
Για τα νησιά Σύρο, Νάξο, Άνδρο, Σίκινο, Αμοργό, Σχοινούσα, Δονούσα, Ηρακλειά και Κουφονήσι περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 01 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου καθώς και την τελευταία Κυριακή του χρόνου πριν την Πρωτοχρονιά.
Τις υπόλοιπες Κυριακές στα νησιά των Κυκλάδων η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων, ορίζονται από τον  νόμο 4177/2013 και είναι:
 1) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων  στις οποίες επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:
α) Τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:
βα) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και
ββ) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
 Σε περίπτωση όμως που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
2) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
3) Την Κυριακή των Βαΐων
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των παραπάνω είναι:
 «α) Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα, β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise).
γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (“shops−in−a− shop”) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (“outlet”), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.» Επισημαίνουμε ακόμα ότι, για το απασχολούμενο προσωπικό θα ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990 και δεν θα θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου