Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου θέτουν σε λειτουργία, τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.). 
Η λειτουργία τους είναι  σημαντική  για τις τοπικές κοινωνίες καθώς  ενθαρρύνει τα άτομα στη διάρκεια της ζωής τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μιας κοινωνίας και οικονομίας που συνεχώς μεταβάλλεται.

Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αφορά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, και ενσκύπτει με πραγματικό ενδιαφέρον και με θέσεις στις ανάγκες και στις απορίες του ανθρωπίνου βίου. Είναι δηλαδή η εμπλοκή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εμπειρία της καθημερινότητας.

       Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες κάθε εθνικής προέλευσης και μόρφωσης. 
        Οι χώροι εκπαίδευσης θα είναι οι εξής: 
Για την Δημοτική Ενότητα Άνδρου:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
Για τη Δημοτική Ενότητα Κορθίου :  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΘΙΟΥ
Για την Δημοτικη Ενότητα Υδρούσας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ ή ΜΠΑΤΣΙΟΥ
Τα θεματικά πεδία που θα μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι (μέχρι 2)είναι τα εξής :

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω
1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω
1.6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω
2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25Ω
2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25Ω
2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας  50Ω

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω
4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/ Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25Ω

6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.1 Ιστορία της Τέχνης 25Ω
6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50Ω
6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50Ω

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (Υποχρεωτική Επιλογή)
7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω
 6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25Ω

Περισσότερες πληροφορίες:  Κορκοδείλου Μαργαρίτα, 6974906596
Γραφείο Ειδικών Συνεργατών τα κατά τόπους ΚΕΠ
 1. ΚΕΠ ΑΝΔΡΟΥ,   2282360220-1,     2282360206
2. ΚΕΠ ΚΟΡΘΙΟΥ  ,2282360320, 2282360322, 2282360326
3.  ΚΕΠ ΥΔΡΟΥΣΑΣ, 2282041848
Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τα κατά τόπους ΚΕΠ, και εκεί θα παραδίδονται   ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά  ,συμπληρωμένες ,  από 18 Σεπτεμβρίου έως 4  Οκτωβρίου 2013 , στις διευθύνσεις : 
1. d.androu@kep.gov.gr
2. d.korthiou@kep.gov.gr
3. d.ydrousas@kep.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου