Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στην πρόσφατη επίσκεψη του στο νησί μας, ο Περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης αναφέρθηκε και για τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές της Άνδρου, στην ανάγκη βελτίωσή τους. Σε αυτό το πρόβλημα έχει αναφερθεί κατά κόρον μέσα από τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο της Άνδρου. 
Πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), γνωστοποιεί ότι δεν θα χρειάζεται πλέον η υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα μικρά λιμενικά έργα.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος, υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για μια σειρά λιμενικών έργων που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.
Με την απόφαση αυτή, μία σειρά από λιμενικά έργα απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία.
Αναλυτικά, το προς υπογραφή σχέδιο ΚΥΑ αφορά στα εξής λιμενικά έργα:
· Μεμονωμένες προβλήτες
· Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών
· Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής
· Πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση, και
· Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου