Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Τα στοιχεία της απογραφής του 2011, η ΕΛΣΤΑΤ (Στατιστική Υπηρεσία) τα δημοσιοποιεί με το σταγονόμετρο. Πρόσφατα παρουσίασε τα κοινωνικά δεδομένα της απογραφής που αναφέρονται στους μόνιμους κατοίκους. 
Αναφέρονται τα νέα δεδομένα στις καταμετρήσεις των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή στην οικογενειακή κατάσταση και τις ηλικίες, ανά φύλο και συνολικά.
Τα συγκεκριμένα στατιστικά βγήκαν συνολικά για το νησί και τις τρείς δημοτικές ενότητες.
Τα στατιστικά δεδομένα είναι σε φωτογραφικό αρχείο. "Πατήστε" πάνω τους για να μεγεθυνθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ1 Οικογενειακή κατάσταση μόνιμων κατοίκων, συνολικά και κατά φύλο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ηλικιακή κατανομή του συνόλου των μόνιμων κατοίκων

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.   Ηλικιακή κατανομή των αρρένων μόνιμων κατοίκων

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ηλικιακή κατανομή των θηλέων μόνιμων κατοίκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου