Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ.ΣΠ.ΛΑΤΣΗ

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 2013-2014

Με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμώντας να εντάξει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε μια συμμετοχική, συνεργατική διαδικασία προς ένα συντονισμένο σκοπό, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση καθιερώνει ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αυτή τη φορά με αποδέκτες τους παιδαγωγούς των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της χώρας.
Προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας να υποβάλουν προτάσεις πρωτότυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2013-14 από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας.
Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη εκείνων των πρωτοβουλιών μέσω των οποίων εξελίσσονται πολύμορφα οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες των μαθητών τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό τους περιβάλλον, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές ιδέες και πρακτικές.              
Βασικές Προϋποθέσεις
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν την ένταξη στην εκπαιδευτική πράξη διάφορων μορφών σχολικών ή εξωσχολικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αναβάθμιση του συνολικού έργου και του ρόλου του σχολείου.
Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν εκπαιδευτικοί από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία νησιωτικών περιοχών της χώρας. Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί ή ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευτικών με έναν συντονιστή (συνολικά έως τρείς εκπαιδευτικούς).
Η οικονομική υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί βάσει του αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με την πρόταση υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο το ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ (€3.000). Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος, εξαιρουμένων αμοιβών. Η διαχείριση θα πρέπει να γίνει μέσω της εκάστοτε Σχολικής Επιτροπής.
Προετοιμασία Υποβολής Πρότασης
Η υποβολή των προτάσεων προς αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην αναλυτική τους πρόταση τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:
1.Τίτλος Δραστηριότητας
2.Σύντομη περιγραφή
3.Στοιχεία συντονιστή και μελών (με σύντομο βιογραφικό,        έως 2 σελίδες)
4.Στοιχεία σχολικής μονάδας
5.Περιγραφή της πρότασης:
 •σκεπτικό της εκπαιδευτικής δράσης
 •αναλυτική περιγραφή και στόχοι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
 •ύπαρξη προηγούμενων αντίστοιχων πρωτοβουλιών
 •αριθμός και ηλικίες μαθητών που θα εμπλακούν
 •προσδοκώμενα πρακτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας
 6.Βεβαίωση συντονιστή για ενημέρωση διεύθυνσης του σχολείου
  7.Προϋπολογισμός

 Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013, στη φόρμα υποβολής που θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ιδρύματος www.latsis-foundation.org, όπου, επίσης, υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα, τις αναλυτικές προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.


1 σχόλιο:

  1. ΠΟΛΎ ΚΑΛΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή