Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου οργανώνει πρόγραμμα σειράς (33) αυτόνομων σεμιναρίων εκπαίδευσης εξ ολοκλήρου από απόσταση στη Διοίκηση Τουρισμού – Τρίτος Κύκλος Σπουδών.
Το συγκεκριμένο μάλιστα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Τα ανεξάρτητα σεμινάρια εντάσσονται σε τέσσερις (4) ευρύτερους ενδεικτικούς κύκλους, δηλαδή:

Κ1 Θεωρητική Προσέγγιση του Τουρισμού
Κ2 Ερευνητικές Μέθοδοι στον Τουρισμό
Κ3 Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
Κ4 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013.

Τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων είναι  η Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013.
Το κάθε σεμινάριο είναι διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων (δηλαδή 3 μηνών),μέσα στο οποίο,  πραγματοποιούνται είκοσι έξι (26) ώρες επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.
Επιπλέον και ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προέβη σε δραστική μείωση των διδάκτρων με επαναπροσδιορισμό τους στα 400 ευρώ ανά σεμινάριο (με δυνατότητα περαιτέρω έκπτωσης).
Σημειώνεται ότι τα σεμινάρια απευθύνονται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια στο παρελθόν ή/και διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία και έκθεση στο αντικείμενο του τουρισμού.
Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τα σεμινάρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο σχετικό ιστότοπο http://etem.aegean.gr/dlseminars). 
Επίσης, να τηλεφωνήσουν και στην Γραμματεία του προγράμματος ,ζητώντας την Μάρη Σταθάκου - mstath@aegean.gr, τηλ. 22710 35322 ώρες 09:00 – 15:00,αλλά  και  στο τηλέφωνο 6946 659952, τις ώρες 15:00 – 21:00).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)

Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991. Εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.
Σκοπός του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.
Ο ΣΕΤΕ είναι μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου