Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 20.000 ΕΥΡΩ 

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Επιταγή ύψους έως 20.000 ευρώ για νέους αγρότες από 18 έως 40 ετών σε όλη την Ελλάδα φέρνει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης στον πρωτογενή τομέα.
Πρόκειται για το πρόγραμμα «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών», που αναμένεται να τρέξει περί τα... τέλη Οκτωβρίου.
Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.
Το ποσό που θα είναι διαθέσιμο για το πρόγραμμα είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ και το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης (που διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου) ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά:
- Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ.
- Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ.
- Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.
Υπόψη λαμβάνονται τα εξής κριτήρια:
- Περιοχή μόνιμης κατοικίας: (α) ορεινή 7.500 ευρώ, (β) μειονεκτική 5.000 ευρώ, (γ) λοιπές περιοχές 2.500 ευρώ.
- Είδος εκμετάλλευσης στη μελλοντική μορφή: (α) κτηνοτροφική 7.500 ευρώ, (β) φυτική 7.500 ευρώ, (γ) μεικτή / μελισσοκομία 5.000 ευρώ.
- Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης: (α) πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς 5.000 ευρώ, (β) 80-120% του εισοδήματος αναφοράς 2.500 ευρώ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο μέτρο έχουν:
Φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  •  Είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών.
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι μειονεκτικής, ορεινής ή κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
  • -ιαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
  • Yποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών, με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Καταβολή Δόσεων αγροτικής επιδότησης
  • H α΄ δόση ανέρχεται στο 70% της εγκεκριμένης επιδότησης ανά δικαιούχο και καταβάλλεται μέσα στο πρώτο έτος.
  • Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου.
  • Η β΄δόση (15%) θα χορηγείται από το δεύτερο έτος
  • Η γ΄δόση (15%) θα εκταμιεύεται με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον 2 Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης.
  • Οι β΄ και γ΄ δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με την συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης

Επίσης, τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

(α) ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους,
(β) μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμος στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τ.μ. (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.
Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και στα βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου