Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ !

ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Επιχειρηματικότητα στα νησιά 
αρκεί μόνο ο ενθουσιασμός;


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουλίου με πρωτοβουλία του ‘’Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης’’, συνάντηση στις Βρυξέλλες με θέμα, την επιχειρηματικότητα στις νησιωτικές περιοχές της Ευρωπαικής Ενωσης.
Στην συζήτηση, παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Πουσσαίος, συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ «Επιχειρήσεων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής o Calleja Krespo, η Anna Maria Darmanin, από μέρους της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο κ. Antonio Gomez, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης των Βαλεαρίδων Νήσων και o Υπουργός της Κυβέρνησης της Μάλτας, υπεύθυνος για το νησί Gozo, o Anton Refalo.
Η Ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχε, με τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και Γεν.Γραμματέα του INSULEUR  Γ. Μπενέτο, τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου και Οικονομικό Επόπτη του INSULEUR  Β. Μυρσινιά, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων  Γ.Ρούσσο, και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων  Ι. Μαργαρώνη.
Σκοπός της δημόσιας ακρόασης ήταν η παρουσίαση των θέσεων του ‘’Δικτύου των Επιμελητηρίων των Νησιωτικών περιοχών της ΕΕ’’ επί της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020.
Παρουσιάζοντας τις θέσεις του, ο εκπρόσωπος του INSULEUR είπε ότι το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη του τις εδαφικές ιδιαιτερότητες των νησιών, ιδιαίτερα σε σχέση με τις περιφερειακές και κεντρικές περιφέρειες της ΕΕ. Ζήτησε την υποχρεωτική εισαγωγή του μαθήματος του «Επιχειρείν» σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, θεώρησε ότι η έλλειψη προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα νησιά, εκτίμησε ουσιαστική την προώθηση μικρό-πιστώσεων, υποστήριξε την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης της ποιότητας ζωής στα νησιά, ιδιαίτερα του κοινωνικού κεφαλαίου, την προώθηση νέων επιχειρηματιών, την επιστροφή ανθρώπινου κεφαλαίου στα νησιά, την ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στα νησιά, την «ενδο-επιχειρηματικότητα», την ψηφιακή σύγκλιση και την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στον τουρισμό.
Στιγμιότυπο από την Γενική Συνέλευση του Δικτύου 
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε το γενικότερο Πρόγραμμα Δράσης της Επιτροπής και δήλωσε ότι θα λάβει υπόψη του τις αιτιάσεις των νησιωτών κατά την υλοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου COSME (2014-2020), υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτιάσεις αυτές θα βασιστούν σε συγκεκριμένα στοιχεία και όχι μια εμπειρική προσέγγιση.
Τόσο η Α. Darmanin όσο και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιφερειών  Α. Gomez υποστήριξαν ανεπιφύλακτα τις θέσεις του INSULEUR.
Η συμμετοχή, συμβολή και παρέμβαση των εκπροσώπων μας στη συζήτηση, από τις νησιωτικές περιοχές και τους οικονομικούς φορείς που επηρεάζονται άμεσα από τις αποφάσεις της ΕΕ και η ανοικτή ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους αξιωματούχους των οργάνων της ΕΕ και τους εκπροσώπους των νησιωτικών επιχειρήσεων,υπήρξε καθοριστική και τέθηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση της επιχειρηματικότητας στα νησιά μας συνολικά αλλά και στο καθένα ξεχωριστά.
Ο  Γ. Πουσσαίος, στις επαφές του με τους Ευρωπαίους Αξιωματούχους είχε την ευκαιρία να επισημάνει για μία ακόμη φορά ότι, η διαφορετικότητα αλλά και η ομοιότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές της Ε.Ε., μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα και οφέλη για όλα τα ευρωπαϊκά νησιά, μόνο με κοινές και συλλογικές διεκδικήσεις και επανέλαβε την πάγια θέση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ότι ο νησιωτικός χώρος αποτελεί ένα μεγάλο και ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο με αρκετές ιδιαιτερότητες, περιορισμούς αλλά και σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης καινοτομιών, ανθρώπινου, πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου.
Πρωτοβουλίες και προσπάθειες που θα πρέπει να έχουν την δυνατότερη ενημέρωση όλων των επαγγελματικών φορέων των νησιών μας, με στόχο να ξεφύγουν από την όποια αδράνεια τους και να συμμετάσχουν ενεργά προς όφελος του συνόλου των επιχειρήσεων των νησιών που εκπροσωπούν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου