Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Σκέψεις και Προβληματισμοί για μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της Άνδρου με «ανάπτυξη από τα κάτω»

Με πρωτοβουλία των Συλλόγων "Φιλοπρόοδος Ομιλος Το Γαύριο"  και "Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αγίου Πέτρου" και με μια ομάδα από εκπροσώπους  του παραγωγικού τομέα, ειδικούς, επιστήμονες και κυρίως συμπατριώτες μας που ενδιαφέρονται για τη προκοπή του νησιού συναντήθηκαν την Κυριακή 7 Ιουλίου.  Σκοπός τους, να ξεκινήσει μια φάση προετοιμασίας και προβληματισμού που  να συμπεριλάβει στο πρώτο αυτό αρχικό στάδιο όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται: 
α) Στον παραγωγικό τομέα/υπάρχοντα τοπικά προϊόντα.
β) Στον Τουρισμό/ συγγενείς  επιχειρήσεις, δραστηριότητες για επέκταση τουριστικής περιόδου.
γ) Στον Πολιτισμό, ανάπτυξη και ανάδειξη  Πολιτιστικών Προϊόντων, και Αθλητικών δράσεων.
Αναπτύχθηκε από τους παρευρισκόμενους διάλογος, ιδέες και προτάσεις καθώς και καταγραφή των υπαρχόντων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών,καθώς και των Επαγγελματικών Ενώσεων και στη συνέχεια, θα επιδιωχθεί να ακολουθήσει: Σχεδιασμός Ανάπτυξης και Πρόταση Στοχευμένης Προβολής.
Έγινε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με την προσπάθεια ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού της Βόρειας ΄Ανδρου και προτάθηκε να επιδιωχθούν να γίνουν ανάλογες τέτοιες συναντήσεις στην Χώρα και το Κόρθι, αμέσως μετά το καλοκαίρι, ώστε η πρωτοβουλία αυτή να αγκαλιάσει όλη την Άνδρο.
Τονίστηκε ότι στο ότι στο ενδιάμεσο μέχρι τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να αναζητηθούν, αντιδράσεις και απόψεις από ανθρώπους που συμμετέχουν στην παραγωγή πρακτικά, ώστε να εκτιμηθεί, πόσο απήχηση έχει η πρόταση, η ιδέα, εκτός από τους παρευρισκόμενους σε αυτήν την Α΄συνάντηση.
Επίσης τονίστηκε να αναπτυχθεί ο διάλογος και ερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης και σε πολλούς άλλους τομείς, καθώς η συζήτηση θα εξελίσσεται με στόχο να 
δημιουργηθούν προϊόντα και υπηρεσίες, που θα δημιουργήσουν πόλο έλξης προς το νησί όλο το χρόνο, αλλά και εξαγώγιμα προϊόντα που θα γίνουν πρεσβευτές και θα φέρουν εισόδημα στον τόπο.
Δηλώθηκε ότι επιστήμονες και οι επαγγελματίες του νησιού θα καλεστούν να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες εθελοντικά, βοηθώντας έτσι στην επίτευξη του στόχου και να επιδιωχθεί η πλατύτερη ενημέρωση των Συλλόγων και Επαγγελματικών Ενώσεων, που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων της πρωτοβουλίας..
Να γίνει επίσης καταγραφή των υπαρχόντων τυποποιημένων προϊόντων και των υπηρεσιών, του νησιού μας. Να επιδιωχθεί και συγκεκριμενοποιηθεί η πρωτοβουλία αυτή, ως μια προσπάθεια ανασυγκρότησης του παραγωγικού προτύπου του νησιού από τους κατοίκους του, η οποία θα συμπληρώσει ότι σήμερα γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή από τους αρμοδίους και μπορεί να προσδιοριστεί ως μια προσπάθεια ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κρίσης "από τα κάτω", από αυτούς που συμμετέχουν άμεσα στην διαδικασία κοινωνικής παραγωγής στο νησί.
Τέλος, τονίστηκε ότι προτάσεις είναι επιθυμητές από όλους, παράδειγμα για το θέμα Ναυτιλίας του νησιού μας σε αυτήν την περίοδο που περνάμε, ώστε να εξεταστεί το ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Κατά πόσο «επιστρέφεται» στο νησί και πως να αξιοποιηθεί, πέρα από τις απλές βιοποριστικές ανάγκες των οικογενειών τους. 
Να επενδυθεί όπως γινόταν τις παλαιότερες δεκαετίες στο νησί, σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς παραγωγής. 
Συναποφασίστηκε να ακολουθήσει επόμενη συνάντηση η οποία θα ανακοινωθεί από τον τύπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου