Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων,  ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. ή τον Ο.Α.Ε.Ε.  και ο ασφαλιστικός φορέας καθορίζεται με βάση τη δυναμικότητα των δωματίων του καταλύματος. Ο πληθυσμός της περιοχής της έδρας της τουριστικής επιχείρησης και το εισόδημα από τη δραστηριότητα αυτή,  δεν αποτελούν κριτήρια για την υπαγωγή σε  ασφαλιστικό οργανισμό. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή του ειδικού σήματος λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ των τουριστικών μονάδων.
Συγκεκριμένα,σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας,  προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων τα εξής:

Επιχειρήσεις με δυναμικότητα έως πέντε δωμάτια
Ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.. Οι ασφαλισμένοι από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα.

Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων από 6 έως και 10 δωμάτια
Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α. Διαφορετικά ασφαλίζονται  στον Ο.Α.Ε.Ε. στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αυτού, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Οι ασφαλισμένοι από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα.
Οι παλαιοί ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. που παράλληλα έχουν στην ιδιοκτησία τους τουριστικά καταλύματα δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 3996/2011 περί συνάφειας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού.

Ιδιοκτήτες - μέλη εταιριών πλην Ε.Π.Ε. και Α.Ε. – τουριστικών καταλυμάτων έως και 10 δωματίων
Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης  τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής, πλην Ε.Π.Ε. και Α.Ε., υπάγεται κατά περίπτωση στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ή Ο.Α.Ε.Ε. ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί εφόσον βέβαια έχουν ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από άλλη εργασία ή απασχόληση. 
Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία ή απασχόληση, η ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α. ή τον Ο.Α.Ε.Ε. καθίσταται υποχρεωτική.

Ιδιοκτήτες - μέλη Ε.Π.Ε. και Α.Ε. – τουριστικών καταλυμάτων ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων.
Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία νομικής μορφής Ε.Π.Ε. και Α.Ε., έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε. όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (άρθρο 49 του ν. 4144/2013). Ως εκ τούτου, όλα τα μέλη των Ε.Π.Ε., καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

Ιδιοκτήτες - ατομικών επιχειρήσεων ή εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής - καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω.
Ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του νόμου 4144/2013 βρίσκεται ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου