Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Αλήθεια τι ισχύει και τι δεν ισχύει για αυτές;

Δεν πάνε πολλές μέρες που με αφορμή των γυρισμάτων της ταινίας  " Η μικρά Αγγλία" άλλαξε  η όψη του πεζόδρομου στην Χώρα και τότε πολλοί είπαν το αυτονόητο : "μακάρι να έμεναν για πάντα..μακάρι να άλλαζαν όλοι οι καταστηματάρχες τις πινακίδες τους στα μαγαζιά, μα και σε όλη την Άνδρο"

Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε σε όλους τους φορείς που θεσμικά εμπλέκονται με την υπαίθρια διαφήμιση εγκύκλιες οδηγίες σε θέματα ελέγχου, επιβολής κυρώσεων και αποκατάστασης της νομιμότητας ως προς τους όρους διενέργειας υπαίθριας διαφήμισης εντός του πεδίου ευθύνης τους.
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, "διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα της παραβατικότητας στον τομέα αυτό όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, αντιθέτως συνεχώς διογκώνεται, συντελώντας όλο και περισσότερο στην υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και στην υπονόμευση της οδικής ασφάλειας".
Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος έχει απασχολήσει επισταμένως όλους τους φορείς που θεσμικά εμπλέκονται με την υπαίθρια διαφήμιση, στην κατεύθυνση εντοπισμού και εξέτασης όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και στην πρόβλεψη και άμεση λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εξάλειψή της. 
Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τις δημόσιες αρχές, έχει ξεκινήσει την  αξιολόγηση και επεξεργασία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, με στόχο τον εντοπισμό και τη θεσμοθέτηση των νομοθετικών παρεμβάσεων εκείνων που θα ενισχύσουν τη λειτουργικότητα αλλά και την αποτελεσματικότητά του.
Kαλεί μάλιστα, όλους τους φορείς που εμπλέκονται να συνεργαστούν:

Στην εξάλειψη της παρανομίας μεριμνώντας για το συστηματικό έλεγχο και την καταγραφή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εντός του πεδίου ευθύνης τους, προβαίνοντας άμεσα στην αποξήλωση κάθε επικίνδυνης διαφημιστικής κατασκευής, εντείνοντας τις προσπάθειες αφαίρεσης κάθε άλλης παράνομης διαφημιστικής πινακίδας, επιβάλλοντας σε όλους τους παρανομούντες τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και παραπέμποντας στις εισαγγελικές αρχές τους ποινικά υπεύθυνους.


Καταγραφή και έλεγχος της κατάστασης από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ΟΤΑ και Περιφερειών - Επιβολή κυρώσεων 
Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία κάθε ΟΤΑ και Περιφέρειας πρέπει να μεριμνήσουν για το συστηματικό έλεγχο και τη συνεχή καταγραφή, κατόπιν αυτοψίας και με φωτογράφηση, της θέσης (οδός, αριθμός ή άλλο πρόσφορο σημείο αναφοράς) όλων των διαφημιστικών πλαισίων (κατασκευών) που έχουν τοποθετηθεί (εγκιβωτιστεί) εντός της περιοχής  ευθύνης τους, ανεξαρτήτως της νομιμότητας αυτών (με ή άνευ άδειας εγκατάστασης) και του είδους του χώρου που βρίσκονται (σε κοινόχρηστους, δημοτικούς / κοινοτικούς χώρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, όπως στέγες κτιρίων, οικόπεδα, γήπεδα εκτός σχεδίου κλπ).

Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης από τις διοικητικά αρμόδιες υπηρεσίες ΟΤΑ και Περιφερειών (οικονομικές υπηρεσίες κ.α)
Με βάση τα αποτελέσματα των προαναφερομένων εκθέσεων αυτοψίας των ελεγκτικών υπηρεσιών και της ενημέρωσης που θα λάβουν από τις αστυνομικές αρχές, οι διοικητικά αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ ή της Περιφέρειας πρέπει να ομαδοποιήσουν το σύνολο των καταγεγραμμένων διαφημιστικών πλαισίων.

Εποπτεία της δράσης των ΟΤΑ από τις οικείες Περιφέρειες και συμπλήρωση πίνακα στοιχείων
Κάθε ΟΤΑ οφείλει να αποστέλλει στην οικεία Περιφέρεια κάθε δίμηνο σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρωμένο πίνακα, αποτυπώνοντας την δράση του κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι Περιφέρειες πρέπει αντίστοιχα να αποτυπώνουν τη δράση τους ως επισπεύδοντα όργανα αποξήλωσης και επιβολής προστίμων  και ταυτόχρονα να συλλέγουν και να ενσωματώνουν σε έναν ενιαίο πίνακα τη δράση των ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Ως εποπτεύουσες των ΟΤΑ αρχές οφείλουν επίσης να παρακολουθούν τη δράση τους και στην περίπτωση που διαπιστώνουν ότι εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος που προκύπτει από τη νομοθεσία δεν προβαίνουν σε αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων (ειδικά των επικίνδυνων), πρέπει να ενεργούν καθ' υποκατάσταση αυτών, κατά τα προαναφερόμενα (παρ. 8 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 και παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3212/2003).

 Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της υπαίθριας διαφήμισης που πραγματοποιείται από το Υπουργείο σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, είναι αναγκαία η άμεση καταγραφή και εκτίμηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο της υπαίθριας διαφήμισης, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. Ουσιαστικά είναι θέμα αισθητικής και πολιτισμού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου