Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΝΕΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Υπογράφηκε, από τη (διυπουργική) Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το νέο Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό.

Συγκεκριμένα υπεγράφησαν αφενός η «Έγκριση πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό», η οποία αφορά την αξιολόγηση του προϋφιστάμενου Πλαισίου, και αφετέρου η «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού», που αφορά το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό.
 Το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:
• σωστά οργανωμένος χώρος για υγιή ανάπτυξη του τουρισμού
• σεβασμός στο περιβάλλον
• ήπιες μορφές τουριστικών επενδύσεων, με μεγάλα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία
H χωροταξική κατεύθυνση για να λυθούν προβλήματα που όλοι ξέρουμε και έχουμε ζήσει και στα Κυκλαδονήσια,που έχει να κάνει με:
• Συγκεκριμένες ζώνες για την τουριστική ανάπτυξη και όχι ασυνάρτητη και πολλές φορές αυθαίρετη δόμηση καταλυμάτων
• Διεύρυνση σε περιοχές που χρειάζεται να πάμε οργανωμένα ώστε να γίνουν προορισμοί απαιτήσεων
• Υποδομές που αφήνουν χώρο και περιθώριο και για άλλες χρήσεις, όπως οι αγροτικές για παράδειγμα.
 
Επιπλέον δημοσιοποιήθηκαν και τα λιμάνια προσέγγισης των σκαφών, όπου χαρακτηρίζονται ως: Α=Αγκυροβόλιο, Μ=Μαρίνα και Κ= καταφύγιο. Στον πλήρη πίνακα, στην σελίδα 4 και με αύξοντα αριθμό 62, αναφέρει το λιμάνι Μπατσιού, σαν καταφύγιο σκαφών.
‘’Το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό είναι μέρος του συνολικού  σχεδίου για μια Χωροταξία Προόδου. Για να μη γερνά η φυσική ομορφιά του τόπου μας, για να μην αδικούνται ολόκληρες περιοχές της χώρας, για να έχουμε τις επενδύσεις εκείνες που η Ελλάδα επιλέγει και επιθυμεί’’,δήλωσε η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη.
"Γίνεται, συνέχισε, το πρώτο βήμα ώστε να δημιουργηθούν σωστές υποδομές, να απαλειφθεί το φαινόμενο της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης, και να αναπτυχθεί η εγχώρια επιχειρηματικότητα. Ενισχύεται η μετάβαση από ένα μαζικό και μονοθεματικό τουρισμό σε ένα ποιοτικό πολυθεματικό τουρισμό. Καθορίζονται οι όροι για την έλευση ξένων επενδύσεων και μπαίνουν θεμέλια για να αναπτυχθεί ο ελληνικός τουρισμός συγκροτημένα, με σχέδιο και κυρίως όραμα. Το στάδιο που βρισκόμαστε σήμερα με το Χωροταξικό για τον Τουρισμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράψαμε, αποτελεί την πρώτη φάση από την συνεργασία μας με το ΥΠΕΚΑ. Έχουν να γίνουν πολλά ακόμα. Το σχέδιο μας για τον τουρισμό εκτείνεται σε βάθος χρόνου και περιλαμβάνει σειρά παράλληλων δράσεων που στοχεύουν σε θέματα υποδομών, ποιότητας, εκπαίδευσης, προβολής. Πιστεύουμε ότι μέσω αυτών ο ελληνικός τουρισμός θα κατακτήσει σύντομα τη θέση που του αξίζει στην παγκόσμια τουριστική κατάταξη".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου