Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟΠΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Πάντ’εστίν εξευρείν,αν μη τον πόνον φεύγη τις
(Όλα γίνονται, αν δεν αποφεύγει κανείς να κοπιάσει)
[Δημοσθένης]

Αθηναίος πολιτικός
 και ρήτορας
(355 – 341 π.Χ)
Θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε ορισμένα βασικά ζητήματα σχετικά με τις αναρτήσεις μας, που δημοσιοποιούμε μέσα απο δικά σας κείμενα και σχόλια, που στόχο έχουν ακριβώς αυτό που έλεγε και ο Δημοσθένης κατά την αρχαιότητα,ότι:’όλα γίνονται, αν δεν αποφεύγει κανείς να κοπιάσει’’.
Στις μέρες μας λοιπόν, που τα μέσα  ηλεκτρονικής ενημέρωσης επιδιώκουν, να πληροφορούν τους πολίτες να προβάλλουν τα αιτήματα τους, να αναπτύσσουν το πολιτικό κριτήριο του λαού, να επιφέρουν όλο και περισσότερο θετικές επιδράσεις στην κοινωνία, να συμβάλουν στη διατήρηση της παράδοσης,να διευκολύνουν τη λειτουργία του κράτους και να ευνοούν την πολυφωνία και το διάλογο, ασκώντας παράλληλα και τον δημόσιο έλεγχο.
Οι θετικές επιδράσεις σήμερα των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης ασκούνται, όταν γίνεται με σεβασμό προς τον κόσμο, με τιμιότητα, χωρίς υπερβολές και ανήθικους υπαινιγμούς.
Στην επικοινωνία αυτή με τους εκατοντάδες καθημερινά επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, η σχέση αυτή γίνεται αμφίδρομη. Η παθητικότητα του αναγνώστη, θεατή, ή ακροατή, μετατρέπεται σε ενεργητική συμμετοχή και η μέχρι σήμερα πορεία μας, βασίζεται στην δικιά σας ενεργό συμμετοχή και αυτό το θεωρούμε μεγάλη μας τιμή.
Στο πνεύμα αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να μην παρουσιάσουμε τις επισημάνσεις που μας είχατε κάνει, για την προβολή μέσα από μια σειρά άρθρων, σχετικά με την λειτουργία του ΛΙΜΕΝΙΚΟΎ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ και την σχέση που έχει αυτή η υπηρεσία με τον ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ και τους εκπροσώπους του σ'αυτό (διάβασε ΕΔΩ)αλλά και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην καθημερινότητα  των Ανδριωτών και των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού μας, το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα ακόμα, μέσα απο την ομαλή και πολιτισμένη λειτουργία της πύλης της Ανδρου,το λιμάνι Γαυρίου, αλλά και αυτό της Χώρας και του Κορθίου.
Ετσι είχαμε κατά σειρά ημερομηνίας, τις παρακάτω αποφάσεις του Λιμενικού Ταμείου:

  Λήψη απόφασης για την έγκριση “Τοποθέτησης προστατευτικών στεγάστρων αναμονής επιβατών” στο λιμένα Γαυρίου Άνδρου”.(Αρ. Απόφασης: 248 /15-10-2013
Στην εισήγηση του Προέδρου, αναφέρεται ότι: «Αγαπητοί συνάδελφοι στο λιμένα του Γαυρίου Άνδρου, υπάρχουν τα στέγαστρα αναμονής επιβατών τα οποία εξυπηρετούν τους επιβάτες των ακτοπλοϊκών γραμμών της νήσου Άνδρου. Όμως τα στέγαστρα είναι ανοιχτά από όλες τις πλευρές τους, με αποτέλεσμα όσοι διακινούνται μέσω αυτών να είναι εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα, κατά τους χειμερινούς μήνες η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη αφού όσοι βρίσκονται στα στέγαστρα είναι εκτεθειμένοι και στους ανέμους και στη βροχή. Για το λόγο αυτό προτείνω να προχωρήσουμε στην προμήθεια προστατευτικών των στεγάστρων αναμονής επιβατών και την τοποθέτηση αυτών στα στέγαστρα του Γαυρίου, αφού λάβουμε τη σχετική έγκριση από τη ΓΓΛΛΠ&ΝΕ. Ήδη για το λόγο αυτό η Τεχνική μας υπηρεσία έχει συντάξει σχετική μελέτη προμήθειας. Επίσης πρέπει να προχωρήσουμε στη σχετική ανάληψη πίστωσης ποσού: 14.848

    Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας, έγκριση της μελέτης, όρων διακήρυξης, ορισμός επιτροπής παραλαβής και ανάληψη πίστωσης για την “Προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού λιμένα Γαυρίου /Κορθίου /Χώρας.

     (Αρ. Απόφασης: 268/3-12-2013 για το λιμάνι ΓΑΥΡΙΟΥ,Αρ. Απόφασης: 267/3-12-2013, για το λιμάνι ΚΟΡΘΙΟΥ, Αρ. Απόφασης: 266/3-12-2013 για το λιμάνι της ΧΩΡΑΣ)

Στην εισήγηση του Προέδρου,αναφέρεται ότι:  «Αγαπητοί συνάδελφοι, στο λιμένα Γαυρίου/Κορθίου /Χώρας Άνδρου, υπάρχουν τοποθετημένοι ιστοί ηλεκτροφωτισμού, οι οποίοι λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Επειδή λοιπόν η ανάγκη να τοποθετηθούν νέοι ιστοί είναι εξαιρετικά αναγκαία, προτείνω να προχωρήσουμε στην έγκριση εκτέλεσης της “Προμήθειας ιστών ηλεκτροφωτισμού”.Ήδη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου συνέταξε τη μελέτη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΓΑΥΡΙΟΥ” που προβλέπει την προμήθεια εβδομήντα τεσσάρων (74) ιστών ηλεκτροφωτισμού προϋπολογισμού 58.800,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την οποία εισηγούμαι να εγκρίνουμε. Ακόμα πρέπει να εγκρίνουμε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού. Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα είναι αυτή που έχει συγκροτηθεί με την υπ' αριθ. 16/2013 απόφασή μας.
Επίσης πρέπει να προχωρήσουμε στη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής που προέκυψε μετά από την προβλεπόμενη κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011” και να ψηφίσουμε ανάληψη πίστωσης ποσού: 58.800,40 €.”
Παρόντες λοιπόν στην δημοσιοποίηση των θετικών πρωτοβουλιών και της αναμονής να προβάλλουμε, ρεπορτάζ και φωτογραφίες από την σύντομη ελπίζουμε τυπική διαδικασία, μέχρι αυτές οι φωτιστικές κολώνες, να έρθουν για τοποθέτηση στο νησί μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου