Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ

Οίκημα στην Χώρα να νοικιάσει αναζητά η Περιφέρεια για να στεγάσει τις υπηρεσίες της στην Άνδρο. Ειδικότερα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με μειοδοτική προκήρυξη καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  με γραπτές προσφορές μέχρι τις 10 Ιουνίου.
Το προς ενοικίαση ακίνητο πρέπει να διαθέτει:
- Ωφέλιμη επιφάνεια 120 τ.μ. τουλάχιστον
- Επιπλέον χώρο περίπου 50 τ.μ. ικανό να φιλοξενήσει τα αρχεία των υπηρεσιών
-Το ακίνητο να είναι πλήρως κλιματιζόμενο (ψύξη- θέρμανση) και να εξασφαλίζεται ο φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλους τους χώρους της κύριας χρήσης. Να υπάρχουν χώροι υγιεινής (WC) και ανελκυστήρας για άτομα με ειδικές ανάγκες (εφόσον βρίσκεται σε όροφο), άλλως δυνατότητα κατασκευής τους με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Να διαθέτει σύστημα πυρόσβεσης.
Το προσφερόμενο για μίσθωση ακίνητο να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δ.Δ.Άνδρου (Χώρα), σε περιοχή με καλή πρόσβαση και σύνδεση με το υπάρχον οδικό δίκτυο και σε κοντινή απόσταση από το κέντρο (Δημαρχείο), για την καλύτερη εξυπηρέτηση και πρόσβαση των πολιτών και των εργαζομένων.
Στο κτίριο θα στεγαστούν πέντε (5) Τμήματα και δυο (2) Γραφεία ως ακολούθως :
1. Γραφείο Πολιτικού Προϊσταμένου
2. Τμήμα Διοικητικού
    Υπάλληλοι 3
3. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας
    Υπάλληλοι 2
4. Κτηνιατρική Υπηρεσία
    Υπάλληλοι 3
5. Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών
    Υπάλληλοι 3
    Αίθουσα εξετάσεων
6.  Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας
     Υπάλληλοι 1
     ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 12
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών.
Το ανώτατο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των εφτακοσίων ευρώ (700,00 € ).
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος κατατίθενται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Δ/νση Οικονομικού –Τμήμα Προμηθειών – Πλατεία Τσιροπινά – 84100 Σύρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου