Κυριακή 12 Μαΐου 2013

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


ΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
  


Η υπάρχουσα κρίση προσφέρεται για την δημιουργία υγειών επιχειρήσεων. Ο μέλλων επενδυτής στις "στενάχωρες" εποχές ερευνά πολύ προσεκτικά τις επιχειρηματικές κινήσεις του. Στοχεύει στη δημιουργία επιχείρησης με προοπτική ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  αποτυχία της. Εκείνο που "ψαλιδίζει" τις ιδέες είναι το κεφάλαιο δημιουργίας της επιχείρησης ή αν υπάρχει η επιχείρηση το κεφάλαιο επέκτασης ή αναδιοργάνωσης της. Διαβάστε προσεκτικά τις χρηματοδοτήσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, μπορεί να σας βοηθήσουν να κάνετε τις ιδέες σας πραγματικότητα ή καλύτερα επιχείρηση!
  
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε τη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013.
Η  πρόσκληση αφορά στα Μέτρα:
•        311: «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» (μόνο για αγρότες)
Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους, καθώς και στη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και οι Νέοι Γεωργοί του καθεστώτος ενίσχυσης «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Το συνολικό κόστος ανά επένδυση ανέρχεται μέχρι 600.000€ και με δυναμικότητα έως 40 κλίνες στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί) και μέχρι 300.000€ για τις υπόλοιπες δράσεις του Μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί).
•        312: «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους, δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας. Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 €, ενώ για όσες υπάγονται στην κατηγορία ενέργειας «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας», το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 €, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.
•        313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών εστίασης, των ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, στον τομέα των υπηρεσιών ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού καθώς και στον τομέα εκμετάλλευσης αθλητικών εγκαταστάσεων. Δεν αφορούν στην  ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων. Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται μέχρι 300.000 € .
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την  Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., Τηλ.: 2281088834, Φαξ: 2281087982, e-mail: info@e-cyclades.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου