Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπηρετούν στην περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εξαιρούνται από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Η σχετική διάταξη ψηφίστηκε από την Βουλή σήμερα 6 Μαρτίου ως τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο «Νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η ρύθμιση αυτή στηρίχθηκε στο Σύνταγμα (άρθρο 106 παρ. 1) το οποίο προβλέπει ειδική μέριμνα για τις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από δομικά μειονεκτήματα που δυσχεραίνουν την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των περιοχών αυτών, η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερής και αδιατάρακτης λειτουργίας όλων των διοικητικών μονάδων όπως είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και για την εξυπηρέτηση των κατοίκων τους.
 Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην ρύθμιση είναι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικοτήτων Διοικητικού που έχουν οργανική θέση  στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
Όσοι βρέθηκαν σε διαθεσιμότητα  μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία τους αν το επιθυμούν  στο χρονικό διάστημα που ορίζεται  από την έναρξη ισχύος του νόμου.

1 σχόλιο:

  1. H καλή είδηση στην ανασφάλεια που μας έφεραν με την ψήφο μας οι πολιτικοί.

    ΑπάντησηΔιαγραφή