Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


  Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα


Το Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα προσφέρει τις εξής υποτροφίες:
∆ύο (2) σε πρωτοετείς φοιτητές που φοιτούν σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι για το ακαδηµαϊκό έτος 2011–2012, που κατάγονται και κατοικούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνδρου και µία (1) υποτροφία για φοιτητές που κατάγονται και κατοικούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Κορθίου.
 
2. ∆ύο (2) για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, σε νέους που κατάγονται και κατοικούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνδρου και µία (1) υποτροφία για φοιτητές που κατάγονται και κατοικούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Κορθίου.
Επιπλέον πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις: 
• Να είναι οικονοµικά αδύνατοι (Ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήµατος, ατοµικού και οικογενειακού συνολικά 20.000€ προσαυξανόµενο κατά 3.000 για κάθε παιδί). 
• Να έχουν απολυτήριο, πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών µε βαθµό τουλάχιστον «λίαν καλώς». 
3. Οι δικαιούχοι υπότροφοι ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011 για τη συνέχιση της υποτροφίας τους, οφείλουν να προσκοµίσουν (Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος, Αντίγραφο Ε9 και Αναλυτική Βαθµολογία του ακαδηµαϊκού έτους 2011- 2012).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 8 Απριλίου στη Διεύθυνση: Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα, Χώρα Τ.Κ. 84500 Άνδρος. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο δικτυακό τόπο του Δήμου Άνδρου στην διεύθυνση [http://news.andros.gr/?p=1273 και πατώντας στη συνέχεια στο: Προκήρυξη για Υποτροφίες]

1 σχόλιο:

  1. Παλαιολιθικοί ορισμένοι Χωραΐτες, Αυτός ο συγχωρημένος είμαι βέβαιος ότι καταγόταν από την Χώρα για αυτό το λόγο δίνει δυο υποτροφίες στον δήμο Άνδρου και η συγχωρημένη η γυναίκα του από το Κόρθι για αυτό προσφέρει μιά υποτροφία. Η περιοχή της Υδρούσας που δεν είχε συγγένεια (ούτε κουμπαριά, που λέει ο λόγος) καμία υποτροφία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή