Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Ενόψει των προσεχών δημοτικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας.

Ειδικότερα όσον αφορά στις Ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους είτε στο κράτος μέλος κατοικίας τους.
Στην περίπτωση που οι ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της Χώρας τους στην Ελλάδα.
Όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου του τόπου διαμονής τους.
Για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-δήλωση εγγραφής. Περισσότερα δικαιολογητικά δεν απαιτούνται.
Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους λήγει την 28 Φεβρουαρίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου