Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
  


Με την εγκύκλιο Α.Π. οικ.8920/6-3-2013, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ της τοπικής αυτοδιοίκησης όλης της χώρας, να υποβάλουν τα αιτήματα τους για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2013.

Είναι γνωστό, ότι ορισμένες από τις αιτούμενες ειδικότητες όχι μόνο είναι άκρως απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και λόγω εποχικότητας οφείλουν να προσλαμβάνονται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των εργατών που προσλαμβάνονται για την κάλυψη της ανάγκης της πυρασφάλειας, αλλά και των ναυαγοσωστών για την κάλυψη ακτών από τις οποίες και ο Δήμος Άνδρου, έχει έσοδα μέσω της εκμίσθωσης.
Οι προσληφθέντες αυτοί  αναγκαίοι υπάλληλοι για να εξασφαλιστούν, η διαφύλαξη του φυσικού πλούτου και η προστασία των λουομένων, οι Δήμοι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους την 1η Ιουνίου κάθε έτους και σε περίπτωση μη έγκαιρης πρόσληψης, επιβάλλεται πρόστιμο στον Δήμο!
Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα οι διαδικασίες έγκρισης πρόσληψης του προσωπικού δεν δείχνουν να έχουν ολοκληρωθεί, ενώ και μετά τη χορήγηση της έγκρισης απαιτείται πολυήμερη διαδικασία (εφαρμογή άρθρου 21 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, έλεγχος ΑΣΕΠ) για την πρόσληψή τους.
Υπενθυμίζεται τέλος, ότι οι συμβάσεις αυτές αποτελούν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκειας έως δύο μήνες.
Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται ΕΔΩ
ΣΣ. Το άρθρο αυτό επισημαίνει τις θέσεις εργασίας, η συνέχειά του είναι να παρουσιάσουμε τον αριθμό των προσλαμβανόμενων και τα ζητούμενα προσόντα, όταν εκδοθεί η προκήρυξη πρόσληψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου